Święto Wsi Lipia Góra

Dnia 14 sierpnia 2021 roku po dwóch latach odbył się festyn w Lipiej Górze, zorganizowany przez Sołtysa panią Elżbietę Piątyszek, Radę Sołecką i organizacje działające w Lipiej Górze /OSP, KGW, TPLGiO, LZS Aurora oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin i Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Na boisku przy Domu Kultury w Lipiej Górze został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa. Zagrały cztery drużyny z Podanina, Heliodorowa, Jaktorowa i Lipiej Góry. Puchar wygrała drużyna gospodarzy więc Lipia Góra, drugie miejsce zajęła drużyna z Jaktorowa, trzecie Heliodorowo a czwarte drużyna z Podanina. Puchar i nagrody wręczyły panie Elżbieta Piątyszek i wiceburmistrz Miasta i Gminy Szamocin pani Renata Młynarczyk. Mecze odbywały się pod opieką sędziowską przez sędziego głównego Jarosława Michalskiego. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał przewodniczący Ludowego Zespołu Sportowego Aurora Józef Zimny. Od godziny siedemnastej nastąpiło oficjalne otwarcie festynu i złożenie wiązanki pod obeliskiem przy domu Kultury w Lipiej Górze. Wiązankę złożyli przedstawiciele wsi Lipia Góra, sołtys, radna powiatu chodzieskiego Ewa Burzyńska, radny rady Miasta i Gminy Szamocin Rafał Wiora oraz wiceburmistrz pani Renata Młynarczyk. Miejscowa jednostka OSP przygotowała i przeprowadziła pokaz strażacki –ewakuacja poszkodowanego z samochodu i udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz druga część pokazu strażackiego to trzy metody gaszenia pożaru linią szybkiego natarcia, pianą gaśniczą i trzecia z działka wodno-pianowego zamontowanego na samochodzie. Nad pokazami czuwał naczelnik OSP Lipia Góra druh Adrian Świerczyński. Pokaz relacjonował członek zarządu OSP Lipia Góra druh Piotr Jędrzejczyk. Atrakcją dla dzieci też był przejazd wozem strażackim. Dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi przez organizatorów była Strzelnica ASG z Bydgoszczy, stoisko pt. Monety świata, warsztaty dla dzieci i animacje oraz lody, wata i dmuchańce. Wszystkie dzieci obdarowane zostały słodyczami ufundowanymi przez radę sołecką. Miejscowe KGW serowało domowe ciasto i kawę. Festynowy program muzycznie wypełniał miejscowy zespół Notecianie i gwiazda festynu Brygida i Robert Łukowscy z zespołem. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji festynu a publiczności za obecność.