Paderewski na warsztatach chóralnych

W dniach od 17-20 sierpnia 2021 odbyły się warsztaty chóralne Chóru i im. Ignacego Jana Paderewskiego z Szamocina w Woziwodzie (Zielona Szkoła) w Borach Tucholskich. Warsztaty przebiegały pod kątem nauki nowych utworów, które przygotował dyrygent Tomasz Wyrzykowski. Próby rozpoczęły się od przypomnienia stałych części Mszy Świętej Missa Orientalis J. Sykulskiego a także takie utwory jak Panis Angelikus,  Czego chcesz od nas Panie, Ouverter, Witaj pokarmie, Ave Maria. Zajęcia odbywały się zazwyczaj w 4 głosach, ale także w podziale na grupy. Mimo braku telewizji, słabego internetu i sieci komórkowych sprzyjało to  jeszcze większej integracji uczestników.  W wolnym czasie korzystano ze ścieżek edukacyjnych a wieczorami śpiewano  przy kominku. Wielką atrakcją był też spływ kajakowy po wodach rzeki Brdy. Dodajmy, iż chór działa przy Szamocińskim Ośrodku Kultury, który zorganizował wyjazd. Natomiast miejsce wybrała pani Lidia Woźniczka, wieloletnia chórzystka, która zaproponowała miejsce warsztatów. Przy tej okazji chciałem bardzo podziękować za udział chóru we Mszy świętej dożynkowej w kościele parafialnym w dniu 28 sierpnia 2021 roku podczas organizowanych Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Szamocinie. Paniom za przepiękne wianuszki również.