Spektakl w nowym budynku w Szamocinie

 Dnia 14 września 2021 o godzinie 19.00 w Budynku Kultury-Centrum Integracji Środowiskowej w Szamocinie odbył się spektakl teatralny pt. „Pożądanie w cieniu pokrywki”. Widowisko na podstawie książki Jacka Getnera wyreżyserował Jan Kajrys z Teatru „44” z Szamocińskiego Ośrodka Kultury. Główne role zagrali: Barbara Swoińska, Lidia Stój oraz Piotr Mąka. Spektakl stanowi satyrę dotyczącą problemu naciągania starszych osób na zakup bezwartościowych, ale bardzo drogich produktów.

Zgromadzona na sali publiczność bardzo dobrze przyjęła przedstawienie. Na zakończenie dyrektor Dariusz Rybarczyk podziękował reżyserowi i aktorom wręczając czerwoną różę.

Mamy nadzieję, że takie imprezy będą coraz częściej gościły w nowo wyremontowanym Budynku Kultury - Centrum Integracji Środowiskowej. Obiekt  został dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Wyposażenie również zostało dofinansowane z programu WRPO.

W budynku od początku jego istnienia działa biblioteka wraz z wyodrębnionym oddziałem dziecięcym  jak również są przeprowadzane szczepienia dla mieszkańców. Swoje miejsce znalazły także sekcje muzyczne, orkiestra dęta, chór im. I.J. Paderewskiego  oraz stowarzyszenia i grupy.  Ze względu na duże zapotrzebowanie społeczne, w budynku przyjmuje pedagog i psycholog oraz spotyka się grupa AA Szansa. W najbliższym czasie zaczną tu też działać różne formacje m.in. Pszczelarze, Polski Związek Emerytów i Rencistów, sekcje Skata i Bośki, świetlice terapeutyczne itp.

DSC09059.jpg DSC09063.jpg DSC09067.jpg

DSC09070.jpg DSC09075.jpg